In 2002 heeft Kees Eijrond een monumentaal pand in Lissabon, bekend onder de naam Palacete de Santa Catarina, willen kopen om dat te transformeren tot een luxe hotel. De eigendom was in handen van Caixa Geral de Depósitos en in het gebouw, oorspronkelijk de residentie van de Graaf van Verride, huisde het bestuur van verzekeringsmaatschappij Fidelidade. De gemeente Lissabon heeft haar recht van eerste koop uitgeoefend en het gebouw in 2003 gekocht. Kees Eijrond was het niet eens met deze gang van zaken en heeft zowel civielrechtelijke als bestuursrechtelijke procedures aangespannen tegen de gemeente Lissabon en Caixa Geral de Depósitos, die tien jaar hebben geduurd. Aan het einde van deze lange lijdensweg en nadat hij de zaken in eerste aanleg had gewonnen, is hij tot een drieledig akkoord gekomen met zijn vroegere tegenstanders.

Het akkoord dat werd bereikt in de laatste dagen van 2012, bood Kees Eijrond eindelijk de mogelijkheid het gebouw te kopen met goedkeuring voor een uniek herstelproject, waarmee volledig is ingestemd en dat is begeleid door de afdeling Stadsbestuur en -herstel van de gemeente Lissabon.

Met het herstel van het Palacete en de transformatie tot hotel is een directe buitenlandse investering van meer dan 15 miljoen euro gemoeid. Het hotel, dat tevens deel uitmaakt van de inspanningen van de gemeente om de wijk rondom Santa Catarina en het naastgelegen Miradouro do Adamastor te herkwalificeren, zal begin 2015 zijn deuren openen.

De uitkomst in de zaak Palacete de Santa Catarina heeft veel indruk gemaakt op de gevestigde Nederlandse gemeenschap, waarvan vele leden zich beklagen over frustrerende verhoudingen met het openbare bestuur in Portugal.

Valadas Coriel & Associados heeft Kees Eijrond vanaf het begin vertegenwoordigd en adviseert ook momenteel diens bedrijven over de onderneming van het hotel. Hierbij moet worden gedacht aan de bestuursrechtelijke aspecten van de vergunningen en het contracteren van projectleiders en aannemers, als ook aan het bewerkstelligen van fiscale en overige stimuleringsmaatregelen ten gunste van hotelondernemingen van hoge kwaliteit.

 .